Skiltingen er i gang

I dag ble vi stort sett ferdig med skilting av strekningen Røros - Dalsbygda og fortsetter i morra med å skilte frem til Vingelen. 

I løpet av uka startes det også med skilting av strekningen Alvdal - Savalen.

Skiltingen støttes av det nasjonale turskiltprosjektet, som i Hedmark er et samarbeid mellom Hedmark Fylkeskommune og Gjensidigestiftelsen. 

Skiltplan Savalen - Vingelen snart på plass

Slik ser det foreløpige utkastet til trasè og skilting for strekningen Savalen - Vingelen ut

Skiltene er korrekturlest og satt i bestilling!

Slik blir skiltene på Seterveien Røros - Alvdal seende ut!

Samarbeid med Statens Vegvesen

Seterveien samarbeider med Rondanevegen slik at den sammenhengende trasèen etter hvert vil henge sammen helt fra Ringebu til Røros, og fra Dombås via Hjerkinn til Røros. 

Vi har tatt kontakt med Statens Vegvesen med ønske om et samarbeid slik at denne sykkelstrekningen kan inngå i Nasjonal sykkelrute nr. 7 Pilegrimsvegen som skal gå fra Halden til Trondheim. Vegvesenet har svart og sier at et slikt samarbeid er veldig interessant for dem å delta i! Se flere detaljer om Pilegrimsruta her:

https://www.vegvesen.no/trafikkinformasjon/Syklist/Kart/nr.7-pilegrimsruta

 

Skilting og merking

Skiltplan for Alvdal–Savalen og Vingelen–Røros er utarbeidet og sendes i bestilling i uke 20.  Leverandør av skilter er Grafika as. 

Målet er å ha hele trasèen skiltet og merket innen juli 2018. Dette mener vi er realistisk, og så snart skiltingen er gjennomført vil vi gjøre noen forbedringer på våte og utsatte steder for å sikre at stien er komfortabel og lett å sykle selv på våte somre.

Takk til Gjensidigestiftelsen og Hedmark Fylkeskommune

Langløypeprosjektet støttes økonomisk av Gjensidigestiftelsen og Hedmark Fylkeskommune, som i fellesskap bidrar til at vi kan kjøpe inn skilter, merker og informasjonstavler langs den 15 mil lange sykkeltraséen. Les mer om det nasjonale turskiltprosjektet på www.turskiltprosjektet.no

 

Oppslag om Seterveien i Arbeidets Rett 25.april

Seterveien Alvdal-Røros

Det som før bare har vært kjent under arbeidstittelen Langløypeprosjektet har nå fått sitt offisielle navn; Seterveien Alvdal–Røros - i kortversjon Seterveien.

I samarbeid med lokalkjente har vi nå funnet en løsning på utfordringen med kryssing av RV 3 i Lonåsen-området. Når snøen er borte vil vi dra på befaring og deretter foreta litt arbeid slik at aktuelle stier/kjerreveier fra RV 3 i retning Vingelen tilrettelegges for sykling.

Vi har nå fått ja fra alle grunneiere og veilag langs trasèen.

Ny logo for Seterveien Alvdal-Røros

Nicole hos På Linje på Os har laget logo til Seterveien Alvdal-Røros. Fins i flere utgaver og varianter. Her med rød som grunnfarge.

Seterveien Alvdal-Røros inn som nasjonal sykkelrute?

Vi er i dialog med Statens Vegvesen for å klassifisere Seterveien som nasjonal sykkelrute.

Gjennom et samarbeid med oss kan en nasjonal sykkelrute stå klar vesentlig tidligere enn i 2022, som Vegvesenet har som målsetting. Vi mener også at Seterveien er betydelig bedre egnet, spesielt i området hvor vegvesenet foreslår at sykkelruta skal følge RV3 fra Tynset til Lonåsen.

Vi har lagt ned et betydelig arbeid for å gjøre Seterveien familievennlig og trygg, og håper Statens Vegvesen ser potensialet i prosjektet og nytter muligheten for å få et betydelig mer familievennlig nasjonal sykkelrute ferdig lenge før egne planer.

Vi samarbeider også nært med Rondanevegen slik at Seterveien Alvdal – Røros blir tilknyttet sykkeltrasèer i Rondane og Dovrefjell.

https://www.vegvesen.no/trafikkinformasjon/Syklist/Kart

 

Leverandører til langløypeprosjektet

Roar Aksdal i Fjellregionen Arrangement er prosjektleder og ansvarlig for fremdriften i Langløypeprosjektet.

Fjellregionen Arrangement kjøper tjenester hos Rådhuset Vingelen når det gjelder avtaler og søknader og Dunder Adventures når det gjelder utarbeidelse av skiltplaner, fysisk merking av trasèen samt utvikling av hjemmeside. 

 

 

Flott oppslag i bladet Terrengsykkel

Rapport om internasjonal sykkelturisme

Som et ledd i arbeidet med å utvikle sykkelturisme i Norg, har Innovasjon Norge og NCE Tourism fått utarbeidet markedsrapporter fra fire markeder: Tyskland, Nederland, Danmark og USA. 

Del 1 er en skrivebordsundersøkelse der man har kartlagt sentrale turoperatører som tilbyr sykling.

Del 2 av undersøkelsen er dybdeintervjuer med relevante turoperatører i hvert marked. Her går undersøkelsen mer i dybden på hva som kjennetegner gode sykkelprodukter, krav til en god destinasjon for sykkelturisme, etterspørselstrender, hvordan sykkelturismeprodukter bør pakkes, samt andre suksessfaktorer. 

Rapporten kan du lese her

 

 

Hva er langløypeprosjektet?

Langløypeprosjektet er et tiltak for å gjøre Nord-Østerdalen mer tilgjengelig på sykkel for både tilreisende turister, hyttefolk og fastboende. Ideen er å etablere en fast trasé gjennom de flotteste og mest unike områdene som regionen har å by på.  

 

Røros- og Nord-Østerdalsregionen mangler på cyclingnorway.no

Det fins flere nettsteder som promoterer sykkelturisme i Norge. På cyclingnorway.no finner man 23 anbefalte nasjonale sykkelruter, men her mangler faktisk vår region. Verken Rørosregionen eller Nord-Østerdalen er representert med ruteforslag.

Slik kan vi ikke ha det, med alle de flotte sykkelmulighetene som vi lokale vet fins, men som for de fleste rundt omkring, både i og utenfor Norge, er en skjult hemmelighet. Vi ønsker at slike sider i fremtiden også skal inkludere Røros- og Nord-Østerdalsregionen, med en helhetlig og nøye planlagt rute som viser frem noe av det aller flotteste landet har å by på av kulturlandskap. 

Langløypeprosjektet er delt i to faser

Av praktiske årsaker er langløypeprosjektet delt i to faser, hvor fase 1 dreier seg om sykkeltraséen og fase 2 om langrennstraséen. 

Aktivitetene i fase 1 skal være på plass i løpet av 2018, mens aktiviteter i fase 2 får oppstart tidligst i 2019.