Kontaktinformasjon

Daglig leder i Fjellregionen Arrangement er Roar Aksdal.

Han nås på e-post: post@roaraksdal.com /   fjellarr@icloud.com

og telefon: 934 19 311